Pneumatyka | obejmy ślimakowe | opaski zaciskowe Oetiker | przewody pneumatyczne


RODO - formularz informacyjny


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Firma Handlowo Usługowa Miromatic Michał Piłat z siedzibą w Dębicy (39-200 Dębica, ul. Fredry 6/2) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta Dębicy pod nr NIP 8722002455.

Dane kontaktowe

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz na stronach internetowych: miromatic.pl, sklep.miromatic.pl (pliki cookies), a także dane niezbędnie do zawarcia umowy sprzedaży lub dostarczenia przesyłki kurierskiej. Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: biuro (małpa) miromatic.pl.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Dane będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz świadczenia usług - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, uslug (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą przez Pani/Panią umową / świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 • Okres przez który dane będą przechowywane

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

  Odbiorcy danych

  Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, dostarczenia przesyłki – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  Przekazywanie danych poza EOG

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  Informacja o dobrowolności podania danych

  Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług.

  Czym są pliki „cookies”?

  Pliki „cookies” to informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarka internetowa) w celu rozpoznania urządzenia. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód urządzeniom na których są zapisywane. Pliki cookies są wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, do gromadzenie ogólnych, anonimowych statystyk zachowań użytkowników na stronie, w celu poprawy zawartości oraz funkcjonalności strony internetowej.

   opaska oetiker 154 opaska oetiker nierdzewna opaska oetiker 101 obejma Torro normaplast obejma skręcana śrubą kształtka silikonowa opaska samozaciskowa Mubea